top of page

Створення приватної хмари

Приватна хмара

corporate cloud, корпоративное облако

— хмарна інфраструктура, призначена для використання однією організацією. Приватна хмара покриває потреби в ІТ-сервісах організації, її підрозділів чи відділів та/або клієнтів, підрядників тощо. Приватна хмара (як правило) фізично розташована та належить, керується та керується організацією-власником.

 

Приватна хмара дозволяє гнучко перерозподіляти доступні обчислювальні потужності та навантаження в загальній інфраструктурі залежно від потреб для забезпечення оптимальної продуктивності та необхідної надійності. Інструменти моніторингу та управління дозволять ІТ-фахівцям відстежувати використання апаратних ресурсів в організації, прогнозувати навантаження та проводити оптимізацію.

Проблема

Сьогодні багато компаній мають власну ІТ-інфраструктуру, від невеликої серверної кімнати до корпоративного дата-центру. Традиційний підхід (додаток = фізичний сервер, незв’язані середовища віртуалізації) до побудови ІТ характеризується неефективним використанням і нерозумним використанням потужності, що в свою чергу призводить до нестачі обчислювальних ресурсів. І це при тому, що, як показують численні дослідження, навантаження на всю інфраструктуру в більшості випадків не перевищує 20%. Така низька ефективність не дозволяє ІТ-відділу швидко реагувати та належним чином задовольняти виникаючі потреби бізнесу. ІТ стає центром непрозорих, погано керованих витрат. Виникає проблема дефіциту фінансування і, як наслідок, створення неоднорідного парку серверів, що додатково збільшує витрати на управління, експлуатацію та оновлення обладнання. Також не забувайте про ризики простоїв і поломок.

Рішення

Побудова хмари дозволяє інтегрувати ресурси всього обладнання в єдину структуру, якою можна керувати як єдиний блок, ефективно розподіляти ресурси між додатками, підвищити доступність (у разі відмови одного вузла його роль автоматично переходить до виконується іншим вузлом), дозволяє налаштувати інтегровану систему управління інфраструктурою компанії, організувати централізовану службу моніторингу, резервного копіювання та відновлення.

 

 

З розвитком хмарних технологій все більше компаній повністю або частково відмовляються від своєї інфраструктури на користь послуг IaaS у загальнодоступній хмарі. Незважаючи на це, багато замовників, з огляду на специфіку їх діяльності, вимоги безпеки тощо, вважають за краще будувати приватну, корпоративну хмару.

Розгорнувши приватну хмару, ви:

Покращте показники надійності та безпеки вашої ІТ-інфраструктури

Зведіть до мінімуму потенційну втрату або пошкодження цілісності даних

Підвищити економічну ефективність

Реалізація Private Cloud:

  • Зменшіть витрати на ІТ, технічне обслуговування та ліцензування та зробіть їх прозорими та зрозумілими для керівництва.

  • Підвищити якість ІТ-послуг

  • Підвищити безпеку зберігання даних

  • Забезпечити необхідну доступність ІТ-ресурсів.

  • Зменшити час, необхідний для впровадження нових послуг.

  • Підвищити оперативність організації.

  • Підвищити ефективність використання апаратних ресурсів

bottom of page